Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

armen is Hij gekomen, voor armen is Hij arm geboren.

Voor u, die Hij arm maakte, maar eené onnoemelijke

•begeerte naar geloof gaf, voor u is Hij als arm kind

geboren. In armoede heeft Hij fzrjnen weg, zijne kracht,

zijne heerlijkheid.

„Ik heb het van toen af bekend en beleden, dat mijn weg die der armoede moest worden, dat met armen

4é Mjn, mij het beste ware. |

ff Arm was de Betuwe, zoo arm als ooit in dat jaar:, dat ik er mijne eerste ikeatsmisrede hield en van dien

'sichoonen nacht van Bethlehem niet eindigen konde te te spreken. Ik moest door vacatures tienmaal in twaalf dagen prediken, maar ofschoön ik mijne leerredenen niet geschreven had, zoo werd het mij niet moèijelijk te spreken: want ik sprak uit de volheid des harten, en betuigde van een nieuw leven, van een volkomien Heiland, van een kind geboren, van eene wedergeboorte."

Die tijd is reeds 36 malen wedergekeerd, en mij altijd nog even heilig en groot. Het is ook mijn geboortefeest.

Maar veel was en bleef mij ook nu nog vreemd, want de armenvriend heeft veel praktische kennis noodig. Ik had een langen weg te bewandelen, eer mij klaar werd, wat de armoede en de oorzaak der armoede en hare geneaiig ook op praktisch gebied

is Gelijk een handelaar zegt: er is niets moeije-

lijker dan met achteruitgaande markt te handelen; zoo is er ook niets zwaarder, dan met eene toenemende armoede te worstelen te hebben. — Ik heb rondgetast in een moèijelijk gebied. Heb ik slechts eenige nuttige wenken kunnen geven, en niet veel gezegd, dat

Sluiten