Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

willige wederkeering. Och of gij nog bedacht, wat tot uwen vrede diént j wilt gijlieden ook niet heengaan ? spreekt de Heer. Zoo strijdt de ziel, ziende op het Lam Gods, opdat deze de zonde wegneme. Maar Hij neemt ze ook weg, daar waar alle kracht wijkt, en het bezwijkende hart zich geheel aan Hem overgeeft.

Het is dan ook wel eene groote rust, die de Directrice van het Asyl heeft, dat zij de overtuiging ten alle tijde omdraagt: niemand zal hier begeeren om bij nacht of bij dag in de stilte heen te gaan; want daar ieder weet, dat niet dan de eigen wil dwingt om te blijven, zoo openbaart zich niet ligt het gevaar om verborgene wegen te •zoeken om te ontkomen.

Slechts bij nacht is iedere slaapkamer gesloten, bij dag zijn alle deuren naar buiten te openen; geene deur echter kan van buiten naar binnen geopend worden, tenzij bij vergunning der Directie. Zoo blijft wat daaT buiten is geheel afgescheiden van het Asyl, wat daar binnen is gaat nimmer verder dan de poort van het hois. Zij begeeren ook niet anders. Zij hebben, Gode zij dank! ook geen ledigen tijd, om zich uit verveling tot iets anders te begeven.

In de reeks van jaren dat Steenbeek staat, werd ik steeds meer overtuigd, dat ik goed gezien had in het eerste en noodzakelijkste beginsel der vrijheid. Hoe ware het mogelijk geweest een familieleven ook van verre slechts te behouden, wanneer zij die er zqn, niet de vrijheid behielden heen te gaan, wanneer zij wilden. De anderen die terug blijven, worden te meer versterkt in hare keuze, niet te wijken in de onderlinge eenheid en kracht. Nog telt Steenbeek hetzelfde getal verpleegden als bij den aanvang.

Sluiten