Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Engeland en zelfs in het verre Australien ontstaan zijn, gadeslaan, en alle hetzelfde beginsel der vrijheid als hun hoofdbeginsel hebben aangenomen, dan mogen wij ons wel verblijden in de eerste' schreden die wij op dit gebied zetteden.

Wat was de Heer met ons om een echt protestantsch beginsel tegenover het kloosterachtige der Roomsche Asylen vast te stellen. Het eerste betaamt ons; het laatste blijft ver • van ons.

Protestantisme en vrijheid of overtuiging blijft zoo geheel één dat het nooit te scheiden is.

Hoe veelzins lag er een zegen op onzen arbeid; hoe was de Heer met ons op onzen weg!

Sluiten