Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

RIJMLIJST

van de

Boeken des Nieuwen Testaments.

Het Nieuwe Testament begint Van Jezus, Gods geheiligd kind, Den mensch tot eeuwig heil gegeven; Leer ons o God! dat Christus leven. 1

Mattueus. 9 : 8. Matthèus Evahgèlieblad 11: 2-10. Doet ons in Christus eenen schat, 18: 44. leXDèn Parel, ivattigroote waarde 45. Ontdekken — bij wat de aarde 6: 19. Met al haar schatten, ons aanbiedt 20. Toch eens verdwijnen in het niet

„Helaas 1 nog zegt niet eiken mond," „O God! dat ik dien Parel vond."

Markus.

16: 16. Hij die geloofd zal hebben, en die gedoopt zal zijn, ,/ Die zal ook zalig worden „bevrijd van angst eqpijl,". if Die niet geloofd zal hebben, die zal ook zijn verdoemd, „ Wat Markus heeft geschreven, en watnij daar opnoemt.

16: 15. Is door Christus gesproken, een eeuwig wel of wee!

t Och dat we 't allen hoorden, dan werkte Gods geest mée!

IjUKAS.

18: 8. Als de Zoon des menschen komt, v Zal hij „het" geloof óók vinden,

„Wee! den mensch, die dan verstomd." TEeuwig wel, den God gezinden." 19: 10. Heere! leert ons hier verstaan,

5. Wat Zaeheus, -mocht ervaren, 77: 10. Want wij hebben maar gedaan, „ Hetgeen wij //U" schuldig waren.

Sluiten