Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Judas.

vs. 1. Judas een dienstknecht, Van Christus „zijn hdedèi,'' M WSi de dienst opregfc," En Jacobus broeder, „ Dengeroepenen«tenleven,"Heefthij eenen brief geschreven,

h Die door God den Vader1 zrjn, Geheiligd' yen gespaard!," ! „, En door Jezus Christus zijn «'Beveiligt" en bewaard.

vs. 24. Hem die magtigi is „en goed/'U van, stïfliklen te bewaren, // En onstraflijk van gemoed, Te stellen „en openbaren," „ Voor zijne heerlijk-beid „entroon,"In vreugde „doos Christus

den Zoon,"

vs. 25. Den alleen wijzen God, Onzen Zaligmaker, \ „Die in het treurigst lot" „Is onze bewaker," v Zij de heerlijkheid „en kracht," En de majesteit „en magt," h Beiden nu //irtisdezen tijd," EmiintrtireVeeuwigheid.

„ Heere ! dat wij zonder schamen, Hierop leerden zeggen Amen!

Opknbauingen.

22: 16. Ik Jezus //aan U verbonden," // Heb mijn Engel afgezonden,

// Om U lieden deze dingen,

//! I Te betuigen //aan te langen.''

// In de gemeente//wordt mijn woord,"

//Alom verkondigd en gehoord."

22 : 16. Ik ben de wortel «en de kracht." „ Van Davidshnis en zijn geslacht.

// Ik ben de held're Morgenster,

//En spreid mijn stralen eind' en verr."

22: 17. En de Geest en de Bruid zeggen: kom «tot mn,"_ „ Eu die het hooren, die zegge: kom „en ziét; _ „ Die dorst heeft die kome, die wil //komt nabij, „ En neme het Water des Levens, om niet.

22: 8. „Johannes sluit het .Bijbelwoord,'' „Zijn naam^Mijft zalig ongestoord," ,/t Betreft de Kerk van 't Nieuw verbond," „Hier op dit Aardsche Wereldrond."

Dat God het door zijn Geest U openbaren, Gelukkig zij die dit mogen ervaren.

Sluiten