Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om daar, zoo als 't heet, beter op te groeijen. Gezonder Incht ademen zij dan ook daar wel in, maar ééne vronw neemt wel eens twee, drie vier, er zjjn voorbeelden van acht, Farijsche kinderen tegelijk aan. Het voedsel wordt dus zeer schraal. De kleinen sterven, van de tien doorgaans vier of vnf, ook wel zeven of acht. Zoo onbarmhartig jegens de kinderen van haren schoot z\jn vele moeders uit zich zelve, om hare vermaken na te jagen. Anderen worden er toe gedwongen door hare mannen. Wanneer de moeders toch de kinderen bij zich willen houden, verwnten haar zulke mannen, dat zij hare kinderen liever hebben dan hare echtgenooten. Men kan een levendig beklag eener Farijsche vrouw daarover lezen in de schets van den heer S. Gorter, Arcachon, in De Gids, Juni 1867, bl. 459.

Sluiten