Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REGISTER DER ZAKEN DIE IN DIT WERKJE VOORKOMEN.

A

Aanbod van zaligheid voor allen is ontstaan uit die woorden, wij en ons .... 81—84.

B

Beloften, {volstrekte) behooren tot het genadeverbond 22-

j (de Zone Gods is de zakelijke inhoud

van die a3.

— Js Jezus Christus de verdiende oorzaak

van • 23-

En worden aan de verbondsleden vervuld in de dadelijke vereeniging . . 23.

(Voorwaardelijke) kunnen niet regt-

streeks tot het genadeverbond gebragt

worden 24«

. — (Voorwaardelijke) toonen het onafscheidelijk verband tusschen geloof en zaligheid 25.

—— (Voorwaardelijke) toonen de zekerheid

der zaligheid van allen die zich bekeeren en gelooven 20.

Bestiering omtrent diegenen die onder de bediening des woord verkeeren . . 56.

Booth (A) aangehaald ........ 8.

■ aangehaald ........ 10.

Sluiten