Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Roeping (De uitwendige) verkeert omtrent tweederlei soort van menschen, natuurlijke en geestelijke r 0.

(Waarin de uitwendige) bestaat . 34.

S

Slang (De gelijkheid der koperen) .... -75. V

V?r kiezing w de eerste zegening in de voorreden 9.

Venema (H.) over het algemeen besluit Gods

en de algemeene aanbieding . . . 82.

Voet (J. E.) aangehaald IO>

Voorwaarden, geloof en bekeering zijn geene voorwaarden van het genadeverbond maar weldaden van hetzelve 20i

W

Woord (Geopenbaarde) is onze regel van doen

en laten ot

Woenzel (van) aangehaald 74.

Wereld (wat het woord beteekent ... 75.

Sluiten