Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ongenoemde, aftonderlijk waren uitgegeven , heeft zulks vooreerst geleid tot de keus van die , welker vernieuwde uitgave den Lezer thans wordt aangeboden.

Onder het lezen der Verhandeling, had ik , zonder anders deze gewoonte te hebben, aan den rand en aan de voet der bladzz. enkele aanmerkingen geschreven; men begeerde bij dezen herdruk, daarvan gebruik te maken; en ik vond geene reden, om aan dat verzoek niet mijne toestemming te geven, en ze dus voor den Drukker in duidelijker schrift te brengen.

Bit wederom heeft de aanleiding gegeven, dat, terwijl ik daarmede bezig was, de aanmerkingen ■van tijd tot tijd meerder en uitgebreider zijn geworden. Hit is dus alles alzoo geschied, aker vooraf zelfs niet aan gedacht, veelmin eenig voornemen of plan daartoe geweest is. Ware dit zoo geweest, dan zou een\en ander, — tot de uitvoering, bijzonder de keus van de letter behoorende — , tot gemak van den Lezer anders bestuurd zijn geworden.

Overtuigd dat, in zaken die tot den weg van Balig worden behooren, geen gevoelen of woord van eenig mensch, van welken stand of leeftijd Agf ooi

Sluiten