Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Met de%e verzuchting in mijn hart heb ik dit Voorwoord en de bijgevoegde aanmerkingen geschreven, en met de innige begeerte, niet «onder gebeden , dat het naar het Welbehagen van den genaderijken Heere zijn moge , om het gene in en bij deze Verhandeling over het regt gebruik van de Evangelie beloften, uit en naar Zijn Heilig Woord is voorgesteld, door Zijnen Heiligen Geest dienstbaar te maken, tot eene regt gezegende ontdekking van waangehovigen , en tot bevestiging en volmaking Zijner ware geloovigen, tot bevordering van de komst Zijnes Koningrijks en de heiliging van Zijnen oneindig Heerlijken en Dierbaren Naam, die te prijzen is in alle Eeuwigheid /

S. S. TROMP,

Britsujb, den JJ Mei

Sluiten