Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aldaar de vrouwen gevangen te nemen, die met zon-' den beladen zijn: want dit is de voornaamste kunst, daar een huichelaar wel op afgerigt moet zijn: om dat daar veeltijds de beste en voordeeligste slagen voor hem te doen zijn. Kortom, als hij maar niet wat al te digt bij de teedere vroomen raakt, of bij dezulken die oogen in het hoofd hebben , (daar bij zich ook listig genoeg Voor weet te wachten, indien het anders zijne zaken maar eenigzins lijden kunnen,) dan is hij niet zeer bang voor al de rest; want hij weet er raad genoeg toe, om het werk overal gaande te houden, met praten, bidden , vermanen, besturen enz. Alleen is bij een groot vijand van lang te zijn, in zijne verborgene oefeningen, wanneer hij te voren zeker weet, dat er geen mensch in de wereld is, die er eenigzins een oog op beeft: of het moest somtijds wezen, dat hij eens een gat, of breuk of scheur of wonde , of zoo iets dergelijks, in zijne eigene consciëntie, te verhelpen had j als wanneer hij ook nog wel eens een geheelcn dag kan vasten. Doch dit gebeurt hem zeldzaam genoeg; bijzonder wanneer hij in de huichelarij eens terdeege geconfijt-, en daarvan, door den tijd en door de oefening, regt doorsult en doorkneed is; want dan is de arme consciëntie doorgaans ten meestendeele reeds afgeschroeid

Waarde Lezer, wat zullen wij bier nu verder bijvoegen , om dit rampzalige tafereel voorts te voltooijen ? Want Gods heilige wegen loopen nu wijders met die ongelukkige menschen , zeer bijzonder en verscheiden.

Sluiten