Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hebben, patiëntie dan , zij zullen daar bun hoofdniet meer over breken, daar is ander gezelschap genoeg in de wereld : kunnen zij nu maar gunst en voordeel, en achting verkrijgen, bij eene andere soort van menschen , met de vroomen te lasteren , hunne geheimen te openbaren, en hun alle nadeel en ongenoegen toete— brengen, zoo zullen zij wel ras doen blijken dat een renegaat veel slimmer is dan een turk. In een woord , indien nu ook maar des huichelaars consciëntie van binnen in eenen vasten doodslaap ligt, en ter dege afgereden, verroest en vernield is, dan is er nu geen pijl meer op te trekken, maar dan is zoo een tot alles zonder onderscheid bekwaam , want de hond is nu niet slechts wedergekeerd tot zijn uitbraaksel, maar het laatste is ook altijd veel slimmer dan het eerste. Daar is waarlijk op de wijde wereld geen gevaarlijker slag van menschen, om mede te doen te hebben, dan de znlken , Want zij zijn van alle markten gelijk uren zegt, weder te huis gekomen ; zij weten de Goddelijke dingen, en de menschelijke dingen, en zij kunnen even gemakkeljjk den spot met beide steken; ja zij kunnen het somtijds uithouden tegen het beste slag van Atheïsten en Vrijgeesten ; bijzonder als zij hunne rol zoo wel gespeeld hebben , dat zij het braadspit van hunne huisselijke en wereldsche zaken ook geheel in de asch gedraaid hebben, en het daarmede na alles in het honderd loopt, gelijk men dat niet zelden ziet gebeuren , om dat de vloek Gods zulke slimme huichelaars toch overal op de hielen zit. Helaas! wat is het dan

Sluiten