Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

raken. Maar geen zondaar zal ook ooit eenige belofte van Gods genade ,die aan hem gedaan wordt, in het Evangelinm, opregt geloovig met zijn Aart aannemen , voor dat bij door eene ware geestelijke overtuiging van zijne schuld en van zijne doemwaardigheid voor God, en van zijne rampzalige ellende en zijns rampzaligen ziels-gebrek , in zich zeiven zoo grondig is overreed geworden, dat bij den last daarvan, zijn hart zwaarlijk bevindt te drukken, en dat hij nergens meer, in den Hemel of op de aarde, •enige hulp of redding voor zich vindt. Zoo lang het daartoe niet komt, dat de nood van 's menschen zonde en ellende, hem zoodanig op het harte drukt, dat hij den last daarvan , nu onmogelijk langer kan verdragen , en nergens voor zich, eene uitkomst ziet, buiten God , zoo is er ook niets in de gansche wereld, hetwelk hem zal kunnen bewegen , om zich zeiven, als een arm, onmagtig en rampzalig zondaar, met zijn geheele hart geloovig te wenden, tot de beloften van Gods vrije genade in Christus. Zij bedriegen zich zeiven en anderen grootelijks, die meenen, dat alleen door de liefelijke beloften des Evangeliums, het versteende hart van eenen Zondaar , zal kunnen vermurwd en buigzaam gemaakt worden, om opregt geloovig tot Christus te gaan om genade. Een soort van halve Pelagianen , die niet. weten van den grond van 's menschen diepe verdorvenheid door de zonde, en van zijne doodelijke vijandschap tegen God en tegen het Evangelium; en die dus ook niet verstaan kunnen hoe een

6

Sluiten