Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SLOTZANG.

't Komt alles, Vader! van uw hand,

't Zal alles welkom wezen. Zoude, op den weg naar 't vaderland,

Vermoeinis ons doen vreezen? Wij roemen, Vader! uw beleid, We aanbidden uw voorzienigheid,

En zingen U ter eere!

(Uitgezochte Liederen, LXXXIV, vs. 4).

De genade van onzen Heer Jezus Christus; de liefde van God onzen Vader; de gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijve met ons allen. Amen.

Sluiten