Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fr 1 , f , °°k mijn hart d00d en d^ter, enz enz

| üm, Heeft de Heere my wel eens laten zien, dat er een nimmer eeuwigheid was, en, En dan dac TwT ^ die V alS de aarde ^««t; dan,

§ £ ,f de d"1VeI het weer mede. Ook als ik bij «Wen

; ^me:;ie ~e muziek speeide'dan k™ de Si

J«Z T ' Vr°eg mi' °f die muziek zou kunnen

■'■2STL terdemuziekdesfemels,;:;:

1 gemoedsaando^ dat de waterva leties te I JooBduja kwamen; ook liet de Heere mij drie keeren hooren

** 1 gt geheel geestelijk, maar wel zoo duidelijk dat ik met alle aandacht lag te luiBte efl ^ zqu * Wn navertellen; 2Q0 heerl.jk moo. Eq ^ zou7f^

veelmeer kunnen verhalen, dat de dierbare Jehova J 21

t Zrtn Je"" kl0Pte; ^ hGlaas! * ^ * £

dTden Ook H SV* eQ W" d°°d " Z0Dden en mis"

met mii tP w-„ ^ dat God aImacb% «

*b te kastijden voor de zonden, en ook te laten zien dat ik onbeleefd met Hem handelde.

werd i ,0(.h met erg. banfr. ^

kan „et zoo ?„ed v06kn ^ gi En ^ P

Sluiten