Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

U, als 't U belieft, groot komen maken, almachtige, groote Koning Jezus! ach, Heere! anders ga ik nog verloren; kom toch, Heere Jezus! haastelijk, want ik verga; want buiten ü te leven is geen leven, dat is eeuwig omkomen; och, Heere Jezus! lieve Heiland! neem toch mijn hart, zoo zwart als het is; lieve Heere! Gij weet, ik kan mijn hart niet geven, neem het toch liefste, en wasch het in Uw dierbaar, albetalend bloed; verzoen toch met mij den dierbaren Jehova; en dan stak ik mijn hand uit het dakraam en bood den Heere ze tot verzoening; toen vroeg ik den Zaligmaker, of Hij mij eens een antwoordje wilde geven, en de Heere zeide: Sla dan den Bijbel open. Ik deed het dadelijk, zoo las ik: Houd goeden moed, Ik heb de wereld overwonnen. Ik zeide: Dank U, Heere! maar bij het dagelijks aanhouden heeft de Heere mij meer beloften geschonken, zooals: Mijn bloed reinigt van alle zonden; Ik zal u niet begeven of verlaten, want Ik ben God en niemand meer, enz. enz.

Zoo ging het dagelijks door in den gebede, om door het bloed van Jezus Christus gewasschen en gereinigd te worden. O, mijn zonden! O, mijn zonden! dan riep ik: Heere Jezus! Gij zijt dat hemelsche brood, dat uit den hemel is gedaald. Dan was ik met mijn geest in Betklehem, en dan weer op Golgotha, enz. Dat was mijn eenige troost, en mijn moed lag het meest, dat het bloed mij kon reinigen van alle zonden, dat was ook mijn eenige toevluchl, zoodat ik op 't laatst in het geheel met mijn zonden niet meer te doen had, en ondervond ik zulke heerlijke dagen, dat het niet om te vertellen is, ik wist bij tijden haast niet, dat ik op aarde was, door de liefde Gods, die in mijn hart was, ik huppelde van zielevreugde, haast iederen dag; bij tijden dacht ik, dat de Heere mij zoo op zou nemen in den hemel. Het zou te uitgestrekt zijn, als ik alles moest zeggen; bij tijden was de aarde als van glas, en woftfe zoo verheugd in den geest, en rijk in Jezus, dat ie drukste straten God nog

Sluiten