Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hemel af, zoo met onderscheiden zaken, en als ik des nachts, hetzij een of twee uren, en ik moest elders des morgens vroeg zijn, dan vroeg ik het eerst aan den Heere, of het wel in Zijnen weg was, en zoo ja, of dan de Heere mij wilde doen ontwaken, en de Heere heeft mij in deze nooit beschaamd. Zoo zond de Heere mij eens naar Rotterdam, en kwam ik in samenspraak met mijn broeder, die mij tegenstreed met Gods Woord, het was van Kaïn en Abel enz., enz., maar de Heere schonk mij licht er in, en ik mocht hem overtuigen, en de Heere gaf mij zooveel te spreken, en ten laatste, dat het des menschen eigen schuld is, als hij verloren gaat, en ik zeide hem, hoe God mij geroepen en gered had en mocht hem op de goedertierenheid en de rechtvaardigheid wijzen.

In volle liefde gebeurd op de Geest, 's Hage, eerst nog in Rotterdam, daarna op Duinweide, aan de Spids No. 3, 's Hage.

Gezicht op de wegwerpelijkheid. Gezicht op de koperen slang.

Worsteling met den booze en uitkomst, Zaterdags bij De Vringer, een timmermansbaas te 's Hage.

Sluiten