Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op zijn graf is gesproken doof den eerwaarden heer Van Kasteel, vader van Ds. Van Kasteel te 's Hage en nog twee broeders

en gezongen: Psalm 72 : 11.

„ 25 : 2. .

I 146 : 3.

„De gedachtenis des rechtvaardigen zal tot zegening zijn, maar de naam der goddeloozen zal verrotten." Spreuken 10 : 7.

En hiermede sluitende in de hope, dat de Heere er Zijnen zegen over gebiede tot eer en verheerlijking van Zijn nooit volprezen naam. Hem alleen komt toe alle lof en aanbidding tot in eeuwigheid, Amen.

CORNELIS BUIJTELAAR.

Rotterdam, 22 Maart 1893.

Sluiten