Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar hier konde eene vraag op komen, aangaande den tijd, wanneer die ruste genoten wordt, wast hier op aarde , die ruste toch zoo bestendig niet wordt geveaden. Ik antwoorde om u te voldoen, moet gij weten dat als de ziele tot christus komt, dan wordt dit een genieten van die ruste bij aanvang in hope, en eeuwig in een volzalig bezit derseevé. Doch dit zal ons nader blijken ,. en gij zult beter voldaan kunnen worden, wanneer wij u zullen aanwijzen

B. De manier op welke die vermoeide en belaste die ruste wordt toegezeid , christus zegt, en ik zalu ruste geven , waarin dat wij te zien hebben :

«.Hoe vele menschen eene valsche ruste hebben , welke christus haar niet gegeven heeft, maar die zij gevonden hebben door een, enderen weg dan door Hem. Indien den mensche op zijne werken, of zijn gelooven, of wat hij doet of heeft, droomt dat hij daar rast en dat buiten jezus , dat is zulk eene ruste niet. Als die menschen ontwaakten , zij zonden nog eerst onrustig worden , en tot christus moeten komen ; en och wat er al voor eene verbeelde rast in de menschen is, wie zal dat uitspreken, daar de menschen voor eeuwig mede moeten omkomen. Och! waren de menschen bevreesd voor ruste te nemen , maar leerden zij te komen , tot den beloover van de ware ziele rust! Hier leert ons dan jezus , dat hij de ruste moet geven.

b. Zien wij dan hoe jezus die ruste geeft aan die tot Hem komt, Hij geeft die:

1. In hope door het geloove. Zoo zeide paumjs : « wij »zijn in hope zalig geworden. » Bom. VIII: 24.

2. Deze hope is gegrond , naarmate haar die ruste gegeven is , in beloften , waaraan het. geloof vasthoudt en de hope alleen op steunende is; want Hij zegt: «ik »ga ienenlom u plaatse te bereiden , en kom weder »tot u en zal u tot mij nemen » enz. Joh. XIV: 3, 4.

3. Hij geeft haar ruste in haar vertrouwen en steunen op Hem. Daarom-staat er: «die op den Heere ver»trouwen zijn als de berg Sions , die niet wankelt »maar blijft in eeuwigheid. Ps. CXXV: 1.

Sluiten