Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

APPROBATIE.

Wij ondergetekenden, Leden des Kerkeraads, verklaren in deze, deze Leerrede gelezen en doorzien te hebben, en daarüi niet te hebben gevonden, hetwelk strijdig is tegen de Leere derH. Schriftuur en Liturgie der Gereformeerde Kerk 5 maar in alles met dezelve overeenkomstig en daarop gegrond, en wenschen dat de Heere over dezelve genadig schijnsel geven moge, opdat dezelve nog dienstbaar moge bevonden worden tot eere van Hem en uitbreiding van Sion.

De Kerkeraad der uitgeleide Gereformeerde gemeente te ürk, A. ROMKES, J

tWfc, P. SNOEK; ( ouderling».

den 27 December 1842. C. BAKKER, £

J. M. POST, J

Sluiten