Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANMANING TOT HET GEBRUIK VAN DES HEEREN WOORD IN DESZELFS VERLICHTENDE NATUUR EN UITWERKING.

VERKLAARD EK AANGEDRONGEN" Hf EENE

LEERREDE

OVER 2 PETRII: 19.

Voorzang: Psalm CXIX : 52, 53.

VOORAFSPRAAK.

Uw woord (zeide david in eene meditatie tusschen God en zijn ziele) is een latnpe voor mijnen voet, en een licht voor mijn pad, in den opgezongen Psalmvers 105. Hij noemt hier des Heeren woord, en roemt het voor hem te zijn, een lampe, en een licht, om daar mede aan te duiden, de ontdekkende en verlichtende eigenschap van hetzelve. Maar hoe komt een david , tot de kennis van dat woord , hoe kan hij zulks van dat woord getuigen? Het is van dat gevolg alzoo bij hem bekend , door dien hij een bevinder van de zaak zelfs is geworden; hoort maar eens, hoe dat hij uit zijne ondervinding spreekt, als hij met toeëigening van de verlichtende en ontdekkende nuttigheid van het woord des Heeren zegt, dat het is hem een lamp voor zijnen voet, en een licht voor zijn pad. Daar was bij david , geen verren afstand , tusschen hem en dat woord, maar hij had hetzelve in zijne tegenwoordigheid , en dat niet al-

Sluiten