Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eene eeuwige bewondering van , en Terliezen in de daden, welke in des Heeren wondere wegen, in dit leven , van hem naar dat woord met ons gehouden zijn doorstralende, welke wij daar eerst regt zullen kennen, en hem de eere daarvan zullen geven. Die dag, die in Eeuwigheid niet eindigen zal , daar geen stofte zal ontbreken , geene Termoeijing zal plaats hebben , maar daar het een altoosdurend beginnen zal zijn in de zaak Tan het volmaakte genieten Tan den Heere ! Hier iets daarvan ziende, volk Tan God , in hope bepaald zijnde bij hetgeen ons te wachten is, en ziende waarvan wij in hope aireede zijn ontdaan , o wat geeft dat een wonderlijken indruk op het gemoed ; maar het is in gebrek , bij het middelijk licht des woords. Maar o wat zal het dan zijn als het onmiddelijk licht van de Heerlijkheid Gods een dag zal zijn , en wij daarbij zullen zien, waar wij van verlost , en waartoe wij van God verwaardigd zijn. Ik eindige dan met deze woorden 1 Joh III: 1. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, maar het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen, maar wij weten, dat als hij zal geopenbaard wezen , wij hem zullen gelijk wezen, want wij zullen hem zien gelijk hij is. Amen.

Sluiten