Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gezigt van uw.eLfonma. tof -deZe dit «we ziele te weeg bre741 ^ «"f^* g0ed Stt gij nood waarl, danCu'de °k 'T' *"a«* zaagt, van God verkregen had S » ï ?kenen' dat ik veeZallen wij wanhoopig hen*"' fe" Wij dan doen? ik dit niet gezegd. ?Vt U 1 ' daartoe heb

Zijn, dat wij Gode de eere gevenvanïlT?n V6/maand er nog onder ons isofnogm^Y « goede> dat & nederigheid zitten wac L tot dTd & Jj m°eten te komen, om ons den Geest?dei T 06616 gelie?e even ge ijk hier in dP„ hlf Levens te geven ■

dat de Heere"ge kfde in dle T? gr^W°rden' * den Geest, zooL ^^^tT^T

nebben ïn onze eigen krac£ 7^ te V6el gewoeld woelt, en%niet mefaUtwerk"' TV!fh d°°d

Jezus in £et Evangelie alll L Hje/om ,heeft de Heere mensen te doen zie/ dat h nt"5 toeSelegd> om den ™g; dan riep Hij eens (Joh 1°T ï°$ Zehea ™"

predikte hfj'eeTs va'dTJ&'■/** WJ ZOnden' da"

blind en naakt (Openb ITT. 17 f mmerl'Jk» en arm en te zamen mogten ÏÏ^Luï'^Vin^ f ^ blinde wereld Pn <»l„ft i mVner rLomt m deze Heere geri. C.TaV" ^ Zf^X dai' Z0Qde de dan dei dag mogt" zHn T l™ l °ch ! dat

neerd ware/om h^t leven tet^' d,a "u «tod g^rdidat het « van Ln rS " Ult den doodeil! El» Amfivi t a° dlen z°ndigen wandel moete v»]1p„ i

Nazang: Ps. XXXVII: 14, 1?

Sluiten