Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREDE.

Het ontwerp van wet op het armbestuur, dezer dagen., door de Regering aan de Tweede Kamer der Staten- Generaal aangeboden, trekt de oogen van het gansche Vaderland tot zich.

Niet ten onregte.

Wordt het aangenomen, dan treedt, op het print van armbestuur, een geheel andere staat van zaken in 'tleven.

Of die regtmatig en goed, of het verbetering van het bestaande zal zijn f — zie hier de groote vraag!

Schrijver dezes behoort tot hen, die het ontkennen.

Hij ziet, met velen, groot gevaar voor het armwezen , voor de Kerk, voor al, wat weldadigheid is, voor de geheele maatschappij en het gemeene Vaderland, in meer dan één opzigt, van eene eventuele aanneming der wet te gemoet.

Sluiten