Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verordeningen, waarop zij door het openbaar gezag zijn erkend.

Hier wordt dus achteruit gezien. — Vooruit wordt het oog niet geslagen.

De verordeningen, welke eens door het openbaar gezag zijn erkend, maken, tegenover dit gezag, den maatstaf der verpligtingen uit.

Van dit gezag heeft een zedelijk ligchaam in 't vervolg geene nieuwe verordening te wachten of aantenemen.

Het openbaar gezag mag die niet willen maken of opleggen.

Ook waar de verordeningen van een zedelijk ligchaam door het openbaar gezag niet zijn ingesteld of erkend, daar behoort nogtans de toepassing van het onderhavige artikel in volle kracht te gelden, want zulk een zedelijk ligchaam behoort dan tot die, welke (1) als geoorloofd zijn toegelaten, of alleen tot een bepaald oogmerk, niet strijdig met de wetten of de goede zeden zamengesteld.

Mag het openbaar gezag geene nieuwe verordeningen aan een zedelijk ligchaam voorschrijven, dit daarentegen behoudt zelve de bevoegdheid, om eigene instellingen, overeenkomsten en reglementen in 't leven te roepen.

Het blijft, ook voor 't vervolg ongebonden.

De uitzondering, aan het slot van art. 1697 gemaakt, wordt door artikel 1701 opgehelderd, en betreft alleen de bijzonderheid, dat, »indien de verorde-

(1) Art. 1690.

Sluiten