Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Memorie van toelichting zegt: «Volgens art. 195 der Grondwet is het armbestuur een onderwerp van aanhoudende zorg der regering en wordt door de wet geregeld " (1).

In de Memorie wordt, bl. 15, al. 6, gezegd: »Ook de wijze, op welke nieuwe instellingen worden tot stand gebragt, en de mededeeling, die daarvan aan het burgerlijk gezag behoort te geschieden, voor zoo verre zij niet van dat gezag voortkomen, eischt, zoo de taak, bij de Grondwet aan da regering opgelegd, naar behooren zal worden volbragt, wettelijke voorschriften."

Welke is dan nu die taak, bij de Grondwet aan de regering opgelegd ?

Het bewuste artikel der Grondwet luidt: «Heit armbestuur is een onderwerp van aanhoudende zorg der regering, en wordt door de wet geregeld. De Koning doet van de verri^tirigen dienaangaande jaarlijks een uitvoerig verslag aan de Staten-Generaal geven."

Hier merken wij terstond op, dat armbestuur geenszins behoeft te beteekenen al, wat door kerkelijke gezindten of bijzondere personen voor armen gedaan wordt. — Ook is zorg iets geheel anders, dan wettelijke voorschriften te geven.

Niet het laatste, maar de eerste wordt door de Grondwet aan de Regering opgedragen. — De Grondwet wil dus, wat dit punt betreft, zeggen , dat de Regering de zaak van het armbestuur, in 't algemeem, moet tër°narfe' nemen.

(1) Bl. 14, al. 1.

Sluiten