Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heeft willen, geven. Als of dan, waar de wet twee verschillende dingen uitdrukkelijk noemt, er een derde, op grond van dien, om in het stelsel (1), zoo het heet te blijven, kon bijgevoegd worden! Waarliik, het is ten opzigte der weldadigheid, preventie, genoeg, wanneer yejMÊscht wordt, ook zelfs ten aanzien van bijzondere personen, wat hier verlangd wordt! De weldadigheid wordt hier zóó preventief behandeld, dat zij wel achterwege zal blijven. » Het gouvernement heeft — gemeend," zegt men (2), »aan de kracht der weldadigheid eene onbelemmerde ontwikkeling, binnen de perken der wet, te moeten gunnen." Gevoelt men dan de contradictio in adiectis niet: eene onbelemmerde ontwikkeling der weldadigheid , binnen de perken der wet ? Verder heet het: «publiciteit, maar geen maatregel van preventie." Wat anders, dan een maatregel van • preventie heeft men willen voorkomen, toen men de tusschenkomst der Regering bij de briefwisseling met de hoofden der onderscheidene kerkgenootschappen en de afkondiging van kerkelijke voorschriften^ afschafte ? Heeft men die tusschenkomst altijd een preventieven maatregel genoemd, of niet? En wat anders dan zulk eene preventie, vinden wij hier ?

Artikel 12 onderwerpt alle, niet door het staats-of

(1) „Met het stelsel, dat aan art. 947 en 1717 van het Burgerlijk Wetboek ten gronde (tot grondslag?) ligt, lezen wij in de Memorie, „ is vrije oprigting van instellingen van weldadigheid niet geheel overeentebrengen."

(2) Memorie.

Sluiten