Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD

HOOFDSTUK £

Blz.

Over het Bestuur in de Vergaderingen (Art. 1—29;. 5

HOOFDSTUK II.

Over de Optreding der Leden (Art. 30) 11

HOOFDSTUK III.

Over de Sub-Gommissien: Algeineene bepalingen (Art. 21—33) 12

A. van Financiën (Art. 35—45) 12

B. ter Bezuiniging (Art. 46—49) 15

C. ter Vermeerdering (Art. 50—55) 16

D. tot de Orgels (Art. 56) . 18

E. tot bij zonder bestuur over de Kerk-gebouwen (Art. 57—87) 18

a. Onderhoud der Kerk- en andere Gebouwen en Begraafplaatsen (Art. 66—69) 20

b. Toezicht over de Kerkelijke Beambten (Art. 70—75) 22

c. Keuze van en Toezicht over de Leveranciers

' en Werkbazen (Art. 76—80) .23

d Verhuring der Zitplaatsen in de Kerken (Art 81) 24 e. Verleenen van Graf ruimte in de Kerken en op de Begraaf-plaatsen en wat daartoe betrekking

heeft (Art. 82) 24

/. Ontvangst en Uitgaaf van Gelden (Art. 83—87) 25

l*

Sluiten