Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 5^.

Zij neemt in ontvangst de gelden voor de plaatsen in tóveu^emelde banken, voor zooveel die verschuldigd zijn, welke zij door harê7 bode doet invorderen, en verantwoordt die aan de Commissie van Financiën. Aan haar levert zij daarvan in Januari een* algemeen) staat in, over het afgeloopen jaar.

D. Commissie >öt de orgels. Abt. 5fJT

De Commissie jef de Orgels, bestaande uit drie leden, verschaft aan de Sub-Commissiën, op hare aanvragen, zoodanige inlichtingen, als deze in betrekking tot het onderhoud der orgels zullen behoeven, en dient de Algemeene Vergadering van consideratie en advies omtrent alle ?aken de Orgels betreffende, die door de Vergadering in hare handen worden gesteld, en in het bijzonder ten aanzien van het jaarlijksche rapport van den ^ kouder. .

E. Commissiën tot bijzonder bestuur over de kerkjgebouwen.

Abt. 57.

De Commissiën tot bijzonder bestuur over de Kerk/gebouwen bestaan ten getale van acht, ieder van drie leBen. Art. 58.

De Noorder-Kerk, de Nieuwezijds-Kapcl, de Zuider-, Oude, Nieuwe- en Wester Kerken worden ieder door eene afzonderlijke - Sub-Commissie beheerd. De Oudezijds Kapel is met de Eland-Kerk, en de Ooster- met de Amstef Kerk te dien aanzien vereemgd.

Abt. 59.

Bij de jaarlijksche Z&Ül van nieuwe of 1aerkozen leden, worden deze Sub-Commissiën bij nnnnelnke schik-

Sluiten