Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de DeurJwaarders ;

de Plaatsbewaarders en Bewaarsters;

de Bedienden tot het schoonhouden der Kerken.

Aet. 8*f. H

De Amanuensis van den Kerke/raad, de Voorlezers en Organisten worden door den Kerkeraad benoemd. Alle andere Beambten door of van wege de Commissie, als:

door de Algemeene Vergadering i de Amanuensis van Secretarissen en de Bode der Commissie (deze laatste uit de Plaats/bewaarders), / "1

op voordracht van de beide Secretarissen; de Bode van de Oommissie ter Vermeerdering,

op hare voordracht uit de Plaats-jbewaarders; de Boekhouder,

op voordracht van de Commissie van Financiën ; de Architect, na oproeping van Sollicitanten ; de Opzichter over de Kerken en Gebouwen, na oproeping

van sollicitanten ; . de Toe^icht-ëondèr over de Orgels, /

op voordracht van de Commissie tet de Orgels; / de Kosters, als bepaald is bij Art. 93f—9j£; Jj de Deurjwaarders, Plaats^bewaarders en Bewaarsters, '

op personeele voordracht van één der leden, volgens

Art. &ƒ.

Door de Sub-Commissiën tot de Kerken:

de Orgel-treders,

de Bedienden tot het schoonhouden der Kerken, met kennisgeving aan de Algemeene Vergadering,

Aet. <jfc.

Bij overigden of ontstentenis van een der Beambten, tot eene der Kerken behoorer.de, voorziet de Sub-Commissie der betrokken Kerk onverwijld in de tijdelijke vervulling/de/ dienst, ten bate en koste van hem, zijne betrekkingen of

Sluiten