Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uit het gros wordt in dezelfde vergadering een twaalftal gemaakt bij betrekkelijke meerderheid van stemmen.

Wanneer bij het formeeren van het twaalftal, twee of meer personen evenveel stemmen verwerven, zoo dat het onzeker is, wie hunner op het twaalftal geplaatst zal worden, worden deze aan eene vernieuwde stemming onderworpen, en bij herhaalde staking beslist het lot,

In de daarop volgende gewone vergadering wordt uit dat twaalftal, bij volstrekte meerderheid van stemmen, zes- en drietal zamengesteld, en geschiedt uit dit laatste evenzoo de keuze.

Bij het zamenstellen van zes en drietal, wordt, indien de volstrekte meerderheid niet is verkregen, nog ééne vrije stemming beproefd, en, zoo ook deze mislukt, gestemd over hen, die de meeste stemmen verkregen, met dien verstande, dat zulks geschiede over twee, wanneer nog ééne plaats, en over drie, wanneer nog twee plaatsen onvervuld zijn, en zoo vervolgens.

Wanneer, bij de benoeming van het drie-tal, de volstrekte meerderheid ontbreekt, wordt herstemd over de twee, die de meesteif stemmen op zich hebben vereenigd. Bg staking van stemmen beslist het lot. '

Al de stemmingen, in dit artikel vermeld, geschieden bij gesloten biljetten, en, voor de zamenstelling van twaalf-, zes- en drielallen, nietjnej; eiken persoon, maar telkens bg eene stemming. /' De vorenstaande bepalingen zijn niet toepasselijk wanneer bij het openvallen eener^fSskature van Koster, ondar, de jnededingers zich' ook ^ , -Kosters van andere KerkerT bevirftfêi. Alsdan wordt bij meerderheid van stemmen beslist of, en zoo ja, wiè.jffin^r de Kosters van andere Kerken, in de vakante plaats zal worden benoemd.

Art. 94< 3

Eij het openvallen van de bediening van Deur-waarder, Plaatsb cwaarder of Bewaarster, geschiedt de voordracht tor

Sluiten