Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

huurders worden opgezegd, mits die opzegging voor primo Octob.r geschiede.

Art. 3.

In de Noorder-, Zuider-, Oude-, Nieuwe-, Westeren Amstel-Kerken worden de plaatsen in het Doophuis betaald met ƒ 1,50 boven den hongsten prijs van die in het Ruim; terwijl in de overige Kerken de prijs der plaatsen in het Doophuis niet minder zal mogen zijn, dan die van de duurste in het Ruim.

Akt. 4.

De plaatsen ter verhuring worden met letters en nummers gemerkt. Op de onverhuurde plaatsen wordt daarenboven gesteld het woord * vacant."" Art. 5.

Gecommitteerden hebben de vrijheid in sommige banken, die bij elkander en onder het beheer van éénen plaatsbewaarder staan, het recht van plaatsneming toe te kennen aan meer personen, dan voor welke er plaatsen in de banken zijn, zonder echter ooit het dubbeltal te mogen te boven gaan.

Deze plaatsen mogen alleen door den huurder persoonlijk worden gebruikt, die echter geen recht op eene plaats kan doen gelden, wanneer zoodanige banken reeds behoorlijk bezet zijn. Welk een en ander door Gecommitteerden bij debepaling der huurprijzen in aanmerking wordt genomen. Art. 6.

De huurder van eene bepaald aangewezen mans- of vrouwen-zitplaats kan zijn recht daarop voor eene bepaalde Godsdienstoefening aan eenen anderen afstaan, die echter niet, dan tegen vertoon van de kaart, daarvan gsbruik kan maken.

Sluiten