Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In de Ondezijds-Kapel, Nieuwezijds-Kapel, Eilands- en

Ooster-Kerken, ƒ 1,25. In de Doophuizen is het vuurgeld begrepen onder den

huurprijs.

In het Ruim en de banken hl geen huurder tot de betaling van het vast vuurgeld verplicht, maar kan zich, des verkiezende, telkens van eene stoof met vuur doen voorzien, tegen betaling van vijf cent.

Voor eene koude stoof of bankje wordt niets betaald.

Onbezette ea vacante Plaatsen.

Art. 22.

De verhuurde plaatsen, die door de rechthebbenden niet . worden bezet, zoo mede de vacante plaatsen, -kwéaen dooy*"~-'> de Ji&wtfs" respectieve Plaatsbewaarders en Plaatsbewaarsters ten gebruike wofden gegeven, tegen betaling van 10 cent gedurende iedere Godsdienstoefening, waaronder des winters het vuurgeld is begrepen, behoudens de bepaling van Art. 2. 2de alinea. Een en ander in verband met hetgeen te dien aanzien in hunne Instructiën is voorgeschreven.

Art. 23.

Alle onbezette plaatsen in het Ruim zijn, bij den aanvang van den laatsten voorzang, kosteloos ten gebruike van het algemeen.

Aldus vastgesteld in de vergadering.

Voorzitter.

Secretaris.

Sluiten