Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INSTRUCTIE voor den dagelijkschen Opzichter der Kerken EN VERDEKR GEBOUWEN DER NeDERDUITSCHE

Hervormde Gemeente te AMSTERDAM.

Art. 1.

De Opzichter is onder toezicht van den Architect der Kerken en verdere gebouwen belast met het dagelijksoh opzicht over alla reparatiën en onderhoudswerken aan voornoemde gebouwen, over het mobilair daartoe behoorende en over alle leverantiën te dier zake. Hij mag geen andere werkkring hebben of in eenige betrekking staan van handel of deelgenootschap met werkbazen of leveranciers van bouwmaterialen.

Art. 2.

Hij is verplicht maandelijksch een staat in te leveren aan den architect der kerkgebouwen van alle in de voorafgaande maand verrichte werken en gedane leverantiën waartoe hij van alle werken als ook van de materialen daarbij gebruikt nauwkeurig aanleekening zal houden.

Art. 3.

Geene werkzaamheden aan de Kerken en andere gebouwen mogen geschieden zonder voorafgaande goedkeuring, van den architect en is hij verplicht zich met dezen zoo

Sluiten