Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 10.

Ten einde al deze verplichtingen naar eisch te vervullen, houdt hij zich op een onafhankelijk standpunt ten aanzien van Werkbazen en Leveranciers.

Art. 11.

Van elke benoeming van eenen Orgel-maker of stemmer wordt hem kennis gegeven.

Art. 12.

Tot alle Orgels heeft hij te allen tjjde den vrijen toegang.

Art. 13.

De algemeenne Commissie behoudt aan zich, deze Instructie, van welker inhoud bij Extract, voor zooveel noodig, aan de Kosters, Orgel-makers, Stemmers en Organisten kennisgeving geschiedt, zoodanig te wijzigen als zij zal vermeen en te behooren.

Aldus vastgesteld in de vergadering van den

Voorzitttr. Secretarit.

4

Sluiten