Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INSTRUCTIE poos, de Deurwaaedees, Plaats-bewaae-

dbbs en plaats-bewaarsters

Art. 1.

De Deurwaarders, Plaats-bewaarders en Plaats bewaarsters eijn onderworpen aan deze.Instructie, behoudens die, welk hun gegeven wordt door den Kerkeraad, en de Sub-Commissie voor de Kerk, waarin zij zijn aangesteld.

De bevelen van den Koster der Kerk, waarin zij dienst doen, volgen zij op.

Art. 2.

Al de verplichtingen en rechten, aan Deurwaarders en Plaats-bewaarders bij deze Instructie opgelegd of toegekend, zijn van toepassing ook op de Kosters, voor zoo veel zij tevens Deurwaarders of Plaats-bewaarders zijn.

Art. 8.

De Deurwaarders, hetzij Plaats-bewaarders of Kosters, zijn belast met de zorg voor het openen en sluiten van de deuren der Kerken en de daarbij behoorende hekken.

Art. 4.

De Plaats bewaarders en Bewaarsters hebben over het hun toevertrouwde gedeelte der Kerk toezicht. Zij houden die gedeelten schoon, dragen zorg voor de stoelen, kussens, boeken en andere voorwerpen, zich daarin bevindende, en

Sluiten