Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aet. 28.

Elke drie maanden moeien de Plaats-bewaarders en Bewaarsters aan Jjecommitteardcü tot hunne^Kerk overleggen een getuigschrift van getrouwe waarneming van/ hunne bediening, af te geven door den Kerke-raad. Zij vragen die persoonlijk bg de Commissie van Toezicht op de Kerkelgke bedienden, op tgd en plaats daartoe door deze vastgesteld.

Art. 29.

Alle boeten worden betaald in handen van Gecommit»ttctire«—tftt.-de betro^eïT'rïerir, ten behoeve van het Fonds Charitatis.

Art. 30.

De Algemeene Commissie behoudt aan zich, deze Instructie te allen tgde zoodanig te veranderen, als zg zal oordeelen te behooren.

Aldus vastgesteld in de vergadering van den

Voonitter.

Secretaris.

Sluiten