Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ALGEMEEN REGLEMENT vooe het college van collectanten bu de nederddttsche hervormde gemeente te amstekdaw.

Art. 1.

Het Coilegje is ingesteld door de Commissie tot liet Eestuur over' de kerkgebouwen, goederen, fondsen én inkomsten der Nederdüitsche Hervormde Gemeente alhier, krachtens haar door den Algemeenen Kerkeraad gegeven machtiging.

Art. 2

Het staat tot die Commissie in betrekking door hare Sub-Commissie ter Vermeerdering.

Akt. 3.

Aan de goedkeuring van de Commissie ter Vermeerdering is onderworpen het aanstellen en het ontslaan van de leden van het Collegje. De nieuwbenoemde leden worden door haar in hunne' betrekking bevestigd.

Art. 4.

Het Colleges bestaat uit 63 Leden. De vereischten om benoemd te lunnen worden, zgn: Lidmaatschap van de Nederdüitsche Hervormde Gemeente alhier, minstens 20jarige leeftgd en onberispelijk gedrag.

Sluiten