Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD

VAN HET

HUISHOUDELIJK REGLEMENT.

HOOFDSTUK I.

Blz.

Over het Bestaar ea de Vergaderingea (Art. I—29). 5 HOOFDSTUK II.

Over de Optreding der Leden (Art. 30) 12

HOOFDSTUK JU. Over de Sub-Commissiën: Algemeene bepalingen (Art. 31—33) . 12

A. van Financiën (34—45) 13

B. ter Bezuiniging (Art. 46—49) 17

C. ter Vermeerdering (Art. 50—55) 18

D. tot de Orgels (Art. 56) 19

E. tot bijzonder bestuur over de Kerk-gebóuwen (Art. 57—88) 7 ... 19

a. Onderhoud der Kerk- en andere Gebouwen

en Begraafplaatsen (Art. 66—69) 22

b. Toezicht over de Kerkelijke Beambten (Art. 70—75) 23

c. Keuze van en Toezicht over de Leveranciers

en Werkbazen (Art. 76—81) 24

d. Verhuring der Zit-plaatsen in de Kerken (Art. 82) 26

e. Verleenen van Graf-ruimte in de Kerken en op de Begraaf-plaatsen, en wat daartoe betrek king heeft (Art. 83) 26

/. Ontvangst en Uitgaaf van Gelden (Art. 84—88) 26 HOOFDSTUK IV.

Over de Beambten (Art. 98—99). 28

Slotbepaling (Art. 100) 35

Sluiten