Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HUISHOUDELIJK REGLEMENT voor de Commissie tot het Bestuur over de Kerk-gebouwen, Goederen, Fondsen en Inkomsten der Nederduitsche Hervormde Gemeente te AMSTERDAM.

EERSTE HOOFDSTUK. Over het Bestuur en de Vergaderingen. Art. 1.

Het bestuur der Commissie is zamengesteld uit eenen eersten en tweeden Voorzitter en eenen eersten en tweeden Secretaris.

Abt. 2.

De benoeming tot Voorzitter geschiedt voor den tgd van één jaar, met dien verstande, dat hg de eerste zes maanden als tweede, en de laatste zes maanden als eerste Voorzitter werkzaam is. De keuze heeft plaats in de vergaderingen van Juni en December, de optreding in die van Juli en Januari.

Art. 3.

De benoeming tot eersten en tweeden Secretaris geschiedt mede voor één jaar. De keuze heeft plaats in de vergadering van Februari, de optreding in die van Maart.

Sluiten