Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geene Commissie van drie of meer leden wordt uitsluitend uit Eerkeraads- of Gemeente-leden zamengesteld.

Abt. 15.

De Voorzitter heeft het recht, des geraden oordeelende, prae-advies uit te brengen. Niemand daarop het woord verlangende, wordt het in besluit veranderd.

Abt. 16.

De Voorzitter heeft de bevoegdheid, in bijzondere gevallen geheimhouding op te leggen, terwijl in het algemeen den leden bescheidenheid is aanbevolen.

Abt. 17.

Op zaken, die eene oogenblikkelijke voorziening vorderen, stelt de Voorzitter orde, en geeft daarvan kennis in de eerstvolgende vergadering:

Abt. 18.

De eerste Secretaris stelt de notulen en alle andere stukken, waarvan de redactie bij dit Reglement of bij besluit der Vergadering niet aan eenige Commissie wordt opgedragen.

Alle stukken, die de Vergadering uitvaardigt, worden door den Voorzitter en eersten Secretaris geteekend. Voor stukken, die aan de Sub-Commissiën of aan de leden afzonderlijk gericht worden, is de teekening van den Secretaris voldoende.

Abt. 19.

De tweede Secretaris zorgt voor de uitvaardiging der door hem geteekende convocatie-biljetten. Hij houdt in de vergadering aanteekening van de namen der afwezige leden en van de stemming.

Sluiten