Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aet. 80.

Zij laten, zonder hare voorafgaande goedkeuring, geene hoogere berekening van dagloonen gelden, dan in de verhouding van zeven dagen per week gedurende den zomer, gerekend van 15 Maart tot 15 September, en van zes dagen per week, gedurende den overigen tijd des jaars.

Aet. 81.

Zij zorgen, door tusschenkomst van den Koster, dat de Werklieden op de bepaalde uren komen en gaan, hunnen arbeid behoorlijk verrichten, en gedurende hun werk zich van het gebruik van sterken drank en het rooken van tabak onthouden.

ad d. Aet. 82.

De Sub-Commissiën houden zich, ten aanzien van het verleenen of verhuren der zit-plaatsen in de Kerken, aan het daarvoor bestaand Eeglement.

ad e.

Aet. 83.

De Sub Commissiën houden zich, ten aanzien van het verleenen van graf-ruimte in de Kerken en op de Begraaf-plaatsen, en van het toezicht op alles, wat met het begraven in betrekking staat, aan het daarvoor bestaand Reglement.

ad f.

Aet. 84.

De Sub-Commissiën ontvangen alle gelden, die in de Kerken op eenigerlei wijze ten behoeve van het Kerke-

Sluiten