Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gewezen bij Instrnctiè'n, hun bg de aanstelling uit te reiken, als:

door den Kerke-raad:

aan de Kosters,

aan de Deur-waarders, Plaats-bewaarders en Plaatsbewaarsters,

onverminderd de Instructie van de Commissie, aan de Voorlezers, aan de Organisten, aan den Amanuensis des Kerkeraads, aan den Bode van het Provinciaal Kerk-bestuur, de Clasia

en den Kerke-raad.

door de Algemeene Commissie:

aan den opzichter over de Kerken en Gebouwen,

aan den Toezichthouder over de Orgels,

aan de Kosters,

aan de Gravenmakers,

aan de Deurwaarders, de Plaatsbewaarders en Bewaarsters.

door de Sub-Commissiën tot de Kerken:

aan den Orgel-treder,

aan de Graven-makers-knechts,

aan de Bedienden tot het schoonhonden der Kerken.

door de Commissie van Financiën: aan haren Boekhouder.

door de Commissie ter Vermeerdering: aan baren Bode.

Sluiten