Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6°. de voordeelen ter zake van het trouwen en doopen; wat het eerste aangaat, volgens van de Commissie uitgaand tarief.

Voorts dat, waar de betrekking van Gravenmaker van het Eosteraat was afgescheiden, deze bij de benoeming van eenen nieuwen Koster aan hem wordt opgedragen. In dit geval, alsmede wanneer aan het Kosteraat exceptioneele werkzaam beden of lasten verbonden zgn, wordt in het bijzonder bepaald, of voor een of ander eene afzonderlijke vergelding zal worden toegekend.

De bezoldiging der Beambten, wier benoeming geschiedt door de Sub-Commissiën tot de Kerken, wordt, op bare voordracht, bepaald bg besluit van de Algemeene Commissie.

Aet. 99.

Door de Commissie van Financiën worden betaald de jaarwedden der navolgende beambten, als van: den Amanuensis des Kerke-raads, den Amanuensis van Secretarissen der Commissie, den Boekhouder der Commissie, den Opzichter over de Kerken en Gebouwen, den Toezicht-houder over de Orgels, den Bode der Commissie,

den Bode van de Commissie ter Vermeerdering.

Het uitbetalen van de bezoldiging der overigen, alsmede het ontvangen van uitkeeringen, waartoe zij verplicht mochten zgn, geschiedt door de Sub-Commissie der Kerk, waartoe zg* behooren.

Slotbepaling.

Aet. 100.

Door de invoering van dit Reglement, benevens dat op de Zit-plaatsen en het Begraven, en de daaruit voort-

Sluiten