Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOOEWOORD.

Het is ons eene aangename bezigheid, om op verzoek van den Schrijver eenige regelen van mijne hand te doen voorafgaan aan de bladzijden, die hier volgen. En waarom? Omdat wij met klimmende belangstelling dezelve niet alleen gelezen hebben, maar omdat wij geroerd werden bij de teederheid van eene liefhebbende moeder, die door haren godzaligen wandel eene eere Christi was. Zij ondervond, dat deHeeregeenemededingers duldt in de harten dergenen, die Hij zich heiligt, en dat het zware kruis, haar opgelegd, dienstbaar werd gemaakt om hier reeds haren wandel in de hemelen te doen zijn.

Zij, die in Sion geboren zijn en tot de geestelijke familie behooren, zullen het met ons verstaan, dat wij iemand kunnen liefhebben, zonder haar te hebben gezien.

Dat deze bladzijden eenen rijken zegen afwerpen en velen de voetstappen dezer Christin navolgen, ziende op de uitkomst harer wandeling, is de hartelijke bede van

den Hoofdredacteur.

Sluiten