Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor mij eene nieuwe en welbeschouwd nog rijkere bron. Verder kan ik beschikken over eene reeks andere brieven, aan mij gericht en waarin het eene noodige de spil is, waar om alles zich beweegt. Een en ander hoop ik met mijne persoonlijke herinneringen te kunnen aanvullen.

En haar naam? — zoo vraagt iemand wellicht. Houd mij ten goede, dat ik u die verzwijg. Ik zeide het reeds: ze was nederig, en met het oog daarop vind ik geene vrijheid om te zeggen hoe zij heette. Verwonderen zou het mij echter geenszins, dat de een of ander onder het lezen zeide: »Die vrouw

heb ik gekend; dat is " Nu, dat zij dan zoo. Zeker is

het, dat die ontdekking noch haar, noch mij, tot oneer zal verstrekken.

Sluiten