Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sttnde in den heiligen Geist — icli solt widei' sblelïe SüHdtf bitten" (1. 41, p. 346. Ausleg. d. Proph. Jonas). Item Caïvinus apostasiam et peccatum in Sp. s. connectit bis verbis: „Quum peccatum aut blasphemia in Sp. s. ejusmodi defectionem perpetuo secum trahat, non dubium est, quin hic etiam notetur. Idem fere sentiunt ex Lutheranis Flaeius, Lucas Osiaöder, Gerhard, Meissner et plerique alii, ex Refórmafós Bullingerus, Gomarus et alii.

Omnium hofum virorum consensum laudaus id tarnen apud nonnullos non satis clare atque distincte expressum existimo, quinam fuerint illi, qui in ecclesia aposfolica peccatum mortiferum coinmiserint, ita ut ista verba ecclesiae qua'e tóui ei-at statu conditioneque éxpUcentur. Si enim falsos prophetas intelliges peccatorés, loco depellere poteris multas tenébras et media in ecclesia, eui scripsit Johannes, contémplanda versaberïs, Hanc interpretatio'nis hormam véteres saepins neglexerunt, verboruin ëxpösitiönem eeclésiae- coiïditióni esse acéommodahdam.

Ei recenfiöribus interpretibris De Wette et Lüéke apostasrani intelligunt, Sander peccatum in Spiritum sanctuö» commissnih.

EvangèUeaé ipür ecclesiae intërpretum plerique jure suo in èo' cönsëiitiunt, apostasiaüï et, quod cum éa arctè cohaerëa% peccatitm in Spiritum sancttim cdmmissum peccatum esse' mortiferum. TJltiihus interpres Haript eandem defendit óausam, quum dicit: „Die Todsünde kann mir tfarin bestehen, dass Gèmeiudeglieder das letzte Baud mit Christo dufchsëbnitten habën. Die Sünde znm Todë ist die vollèMete Fèindsebaft gëgen Christuiii, ist ein Siindigèii ria-i "1*$.°

Pöstqiiam ita quae diffiëillima erant ad dijudiöandum exploravimus, ea quae supersunt inspiciamtis.

Apostolus quum peccatuni mortiferum quid sit, docueritj precationem pro ejdsmodi peecato fieri „tnorata et attiea" ratiöiie vètat. Etiamsi verum est, qubd ii honnnllis (Soëiii, Grotius, Neander, Lücke, Huthër) preinitur, apertam vetaiidi forinülam non in usu fuisse Johanni, attamen ipsa loquendi ratio cauta providaque rem istarii fieri non posse magis signifieat, imam si aperte esset vetita. Ab lbgices vero artis pfaeeëptis abhoirëre vidfehttir, qui ita bunè locum interpretantür, ut non

Sluiten