Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wendingen, van 7.00 zonderlinge omkeeringen, van zoo bui tengewone gebeurtenissen, dat het meer dan ooit gewaagd is, thans een blik in de naaste toekomst te werpen.

De ij veraars voor waarheid en regt (dit schijnt zeker en te gelijk weinig hoopgevend te zijn) stellen zich wel hetzelfde doel voor, maar zij bewandelen, wat de middelen tot dat doel betreft, ieder zijnen eigenen weg. Hun schijnt alzoo de eendragt te ontbreken, die, naar de spreuk der vaderen, magt maakt.

Sluiten