Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REGLEMENT

VAN HET

gff !IIÏJII = OHïI MlllLSCHAP

„EAOET& H BA2IAEIA 20Y",

opgericht te UTRECHTj den Z7sten April 1846. —-»<*Jie+j«-

HOOFDSTUK I. V*-'!'; Algemeene bepalingen.

Art. 1.

Te Utrecht bestaat het Studenten-Gezelschap „EA&ETSI H BAZIAEIA ZOY", opgericht 27 April 1846, ter bevordering van Uit- en Inwendige Zending.

Art. 2.

Onder afwachting van 's Heeren zegen tracht het zijn doel te bereiken door:

1°. het houden van vergaderingen, waarop mededeelingen geschieden over verschillende takken der Zending,

2°. het uitgeven van een eigen maandblad, getiteld: „Berichten aangaande de uitbreiding van Gods koninkrijk op aarde"»

Sluiten