Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK VI. De openbare lezingen.

A. DE LEZINGEN.

Art. 72.

Van wege »Eltheto" worden jaarlijks minstens vier openbare -lezingen gegeven, liefst twee vóór en twee na de kerstvacantie. Zij hebben, zoo mogelijk, plaats in de »Marnixzaal".

Art. 73.

Voor deze lezingen worden kaarten verspreid, terwijl ze worden vermeld onder de spreekbeurten in het >Utrechtsch Predikbeurtenblaadje."

Art. 74.

Verzuimt het daarmede belaste commissie-lid (zie B) voor dit laatste te zorgen, dan plaatst hij op eigen kosten, vóór den dag der lezing eene advertentie in het »Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad".

Art. 75.

Aan het einde der lezingen wordt eene collecte gehouden. Den sprekers wordt vergoeding van eventuëele reis- en verblijfkosten aangeboden.

B. DE LEZINGS-COMMISSIE.

Art. 76.

Op de laatste gewone vergadering vóór de jaarvergadering wordt eene lezings-commissie benoemd, welke uit drie leden bestaat.

Art. 77.

Op de laatste buitengewone vergadering vóór de jaarvergadering, onderwerpt de ab-actis der commissie eene lijst van sprekers aan de goedkeuring der leden.

Sluiten